Flax Bourton Primary School

Primary Station Road, Flax Bourton, North Somerset, BS48 1UA BS48 1UA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 761 59.8 £114 n/a -29%
Y llynedd 74,000 11,300 £11,100 £5,670 -4.3%
Trydan data: 23 Tach 2018 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 7 kW yn y gaeaf i 2.8 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £230 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 390 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £54 ac wedi cynhyrchu 54 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,800 2,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£5,700 6,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,900 4,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,600 1,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

Flax Bourton Primary School Staff

Flax Bourton Primary School Pupils