Forres Academy

Secondary Burdsyard Road IV36 1FG

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 5,570 552 £835 n/a -8.0%
Y llynedd 324,000 54,600 £48,600 £19,900 -6.0%
Nwy Wythnos ddiwethaf 12,300 2,590 £370 n/a +14%
Y llynedd 1,400,000 293,000 £41,900 £14,500 -2.5%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 26 Medi 2023. Nwy data: 6 Mai 2021 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd fe wnaethoch chi ddefnyddio 58,000 kWh o nwy a7,600 kWh o drydan yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr hydref 2022. Diffoddwch eich gwres, dŵr poeth ac offer trydanol i arbed tua£2,900 eleni. 
Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 2,500 kWh o nwy gan gostio £76. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£1,000 14,000 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£12,000 87,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£6,500 7,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£10,000 72,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£20,000 22,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd