Garsington Church of England Primary School

Primary Wheatley Road, Garsington, Oxford OX44 9EW

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 633 70.2 £121 n/a -6.8%
Y llynedd 34,300 5,730 £6,090 dim n/a
Trydan data: 2 Meh 2022 - 3 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 2.1 kW yn y gaeaf i 1.3 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £370 yn flynyddol.
Dros y flwyddyn ddiwethaf, defnyddiwyd 48% o drydan pan oedd yr ysgol ar gau, gan gostio £2,900. Mae hyn yn dda o’i gymharu â llawer o ysgolion, ond a allech chi leihau’r defnydd o drydan y tu allan i oriau hyd yn oed yn fwy?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£940 860 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£440 370 kg CO2
£3,500 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Iau 20fed Ebr 2023

Garsington Church of England Primary School Staff

Garsington Church of England Primary School Pupils