Glenleigh Park Primary Academy

Primary Gunters Lane, Bexhill-on-Sea, East Sussex TN39 4ED

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,820 -22 £424 n/a -14%
Y llynedd 142,000 4,850 £21,300 £11,100 +3.8%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 263,000 55,300 £7,900 £882 n/a
Trydan data: 6 Meh 2021 - 22 Medi 2023. Nwy data: 2 Gorff 2022 - 25 Gorff 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Newyddion Drwg!  Mae defnydd trydan eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf 2023 wedi cynyddu 8.9% o gymharu â Haf 2022. RhwngDydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Sul 3 Medi 2023 gwnaethoch ddefnyddio 5,400 kWh sydd wedi costio £820. Mae hyn yn gynnydd o 450 kWh o gymharu â'r un cyfnod yn ystod y gwyliau llynedd ac wedi rhyddhau 230 kg CO2 ychwanegol.
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 20 kW yn y gaeaf i 4.9 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,600 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£4,900 5,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,800 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£8,600 9,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£11,000 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,100 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Glenleigh Park Primary Academy Staff

Glenleigh Park Primary Academy Pupils