Goetre Primary School

Primary Goetre Primary School, Rowan Way, Gurnos Estate, Merthyr Tydfil, CF47 9PB CF47 9PB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,160 241 £889 n/a +4.3%
Y llynedd 96,500 15,900 £25,800 £556 +9.8%
Nwy Wythnos ddiwethaf 280 58.9 £25.80 n/a +36%
Y llynedd 11,100 2,330 £614 dim +21%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 1 Hyd 2023. Nwy data: 13 Ebr 2021 - 1 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yn anffodus nid ydych yn cyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan
Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 11% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £1,600 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 8.1 kW yn y gaeaf i 3.6 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £2,800 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,600 1,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£4,100 1,700 kg CO2
£13,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Iau 1af Meh 2023

Goetre Primary School Pupils