Gors Community Primary School

Primary Gors Community Primary School Gors Avenue Cockett Swansea SA1 6SF

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,280 37.6 £475 n/a -9.2%
Y llynedd 59,100 2,310 £15,500 £74.20 +4.7%
Nwy Wythnos ddiwethaf 296 62.2 £31.10 n/a 890%
Y llynedd 314,000 66,000 £13,000 £5,230 -28%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 26 Medi 2023. Nwy data: 23 Meh 2021 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 14.0C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £710.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,300 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £84 ac wedi cynhyrchu 200 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£4,900 9,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£6,700 13,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£6,200 32,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£3,000 6,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Gors Community Primary School Staff

Gors Community Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Gors Community Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council