Gorseinon Primary School

Primary 40 Brynawel Road Sa4 4UX

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,090 229 £115 n/a +6.0%
Y llynedd 153,000 32,100 £7,390 dim -19%
Nwy data: 23 Meh 2021 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 14.9C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £440.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 500 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £24 ac wedi cynhyrchu 110 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£4,100 8,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£800 1,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Gorseinon Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Gorseinon Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council