Gospel Oak Primary and Nursery School

Primary Mansfield Road, London NW3 2JB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 3,270 467 £491 n/a +7.6%
Y llynedd 179,000 23,300 £26,900 £14,900 +0.9%
Trydan data: 2 Tach 2019 - 19 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£3,300 3,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£15,000 16,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£12,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£4,000 4,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Gospel Oak Primary and Nursery School Staff

Gospel Oak Primary and Nursery School Pupils