Gowerton Primary School

Primary Ffordd Beck, Gowerton, Swansea SA4 3GE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,250 184 £832 n/a +4.0%
Y llynedd 92,400 12,100 £23,000 £5,620 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 5.32 1.12 55.90c n/a +19%
Y llynedd 10,400 2,180 £419 dim -32%
Trydan data: 19 Ion 2022 - 28 Medi 2023. Nwy data: 14 Ebr 2021 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 4%, gan gostio £32 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Roedd defnydd nwy penwythnos diwethaf yn 0 kWh yn costio tua 0c. Da iawn i chi am leihau'r defnydd o wres ar y penwythnos!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£8,100 3,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£130 260 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,200 550 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£3,300 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£8,300 3,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Gowerton Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Gowerton Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council