Gowerton Secondary School

Secondary Gowerton School, Cecil Road, Gowerton, SA4 3DL

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 7,750 696 £2,870 n/a +9.1%
Y llynedd 367,000 55,400 £87,700 £22,700 -2.0%
Nwy Wythnos ddiwethaf 5,070 1,060 £532 n/a +22%
Y llynedd 961,000 202,000 £41,100 £17,700 -13%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 25 Medi 2023. Nwy data: 13 Ebr 2021 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan a nwy!
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 9.1%, gan gostio £240 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 270 kWh o nwy gan gostio £29. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£35,000 16,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£21,000 100,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£9,200 18,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
4 o weithredoedd

Gwiriwyd bod ffenestri ar gau ar ddiwedd y dydd

Mer 24ain Mai 2023

Gwiriwyd bod ffenestri ar gau ar ddiwedd y dydd

Maw 23ain Mai 2023

Creu a chynnal rhestr diffodd gwyliau

Maw 23ain Mai 2023

Creu a chynnal rhestr diffodd gwyliau

Maw 23ain Mai 2023
2023
3 o weithredoedd

Diffoddwyd siambrau mwg ar ôl ysgol

Gwe 21ain Ebr 2023

Newidiwyd gosodiadau amddiffyn rhag rhew gwresogi

Iau 20fed Ebr 2023

Started working towards an energy saving target

Sad 1af Ebr 2023
2022
2 o weithredoedd

Darparwyd gwresogyddion cludadwy ar gyfer staff sy'n gweithio yn ystod y gwyliau

Mer 6ed Ebr 2022

Diffoddwyd dŵr poeth ar benwythnosau

Mer 6ed Ebr 2022
2022
1 weithred

Wedi cael archwiliad ynni

Maw 15fed Chwe 2022

Gowerton Secondary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Gowerton Secondary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council