Great Dalby Primary School

Primary Top End, Great Dalby, Melton Mowbray LE14 2HA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 32,000 5,380 £9,610 £2,260 -20%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 19 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 2.6% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £96 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,600 940 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,000 1,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£2,200 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£840 490 kg CO2
£4,600 Dysgu rhagor

Great Dalby Primary School Pupils