Grove Junior School

Junior Whiteoak Way, Nailsea, North Somerset BS48 4YZ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf 412 86.6 £12.40 n/a -9.4%
Y llynedd 134,000 28,200 £4,030 £1,290 -16%
Nwy data: 11 Mai 2021 - 1 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 580 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £18 ac wedi cynhyrchu 120 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Roedd defnydd nwy penwythnos diwethaf yn 51 kWh yn costio tua £1.50. Da iawn i chi am leihau'r defnydd o wres ar y penwythnos!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,100 8,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£410 2,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£1,600 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£240 1,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Grove Junior School Pupils