Halfway CP School

Primary Halfway CP School, Havard Road, Llanelli, Carmarthenshire SA14 8SA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,220 122 £513 n/a -1.3%
Y llynedd 60,500 8,070 £16,200 £4,710 +13%
Nwy Wythnos ddiwethaf 291 61.1 £26.70 n/a -11%
Y llynedd 131,000 27,500 £5,200 dim n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 1 Hyd 2023. Nwy data: 6 Hyd 2021 - 1 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae defnydd trydan blynyddol wedi cynyddu 6,800 kWh o gymharu â'r llynedd. Beth allwch chi ei ddiffodd i wneud gwahaniaeth?
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 830 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £87 ac wedi cynhyrchu 140 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£11,000 4,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£3,200 7,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£4,500 1,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£7,300 2,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£670 3,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

Halfway CP School Pupils