Harris Primary Academy Beckenham

Primary Manor Way, Beckenham, Kent BR3 3SJ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 4,130 477 £619 n/a -0.7%
Y llynedd 174,000 28,500 £26,000 £15,400 +3.2%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 2 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 430 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £64 ac wedi cynhyrchu 70 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 11 kW yn y gaeaf i 7.5 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £890 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£5,100 5,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£15,000 17,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£7,700 8,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£3,700 4,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£4,300 5,000 kg CO2
£33,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

Harris Primary Academy Beckenham Staff

Harris Primary Academy Beckenham Pupils