Harris Primary Academy Benson

Primary West Way, Shirley, Croydon, Surrey CR0 8RQ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,030 204 £304 n/a -4.6%
Y llynedd 117,000 19,200 £17,500 £12,300 n/a
Trydan data: 27 Mai 2022 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 13 kW yn y gaeaf i 8.1 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,900 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 580 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £87 ac wedi cynhyrchu 96 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,800 3,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£12,000 13,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£11,000 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£3,800 4,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£2,900 3,400 kg CO2
£23,000 Dysgu rhagor

Harris Primary Academy Benson Staff

Harris Primary Academy Benson Pupils