Harris Primary Academy Crystal Palace

Primary Malcolm Road, Penge, London SE20 8RH

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,890 108 £284 n/a -14%
Y llynedd 102,000 12,900 £15,300 £5,170 -12%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 28 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 8.8 kW yn y gaeaf i 6 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £920 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 330 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £40 ac wedi cynhyrchu 33 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£7,500 8,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£3,100 3,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£5,200 5,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£510 540 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Harris Primary Academy Crystal Palace Staff

Harris Primary Academy Crystal Palace Pupils