Harris Primary Academy Mayflower

Primary Mayflower Road, Chafford Hundred, Essex RM16 6SA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 5,550 529 £832 n/a +0.9%
Y llynedd Data ar gael o Ebr 2024
Trydan data: 20 Ebr 2023 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 19% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £4,500 dros y flwyddyn nesaf. 
Y defnydd trydan brig y llynedd oedd 75 kW. Mae gan yr ysgolion o faint tebyg sy'n perfformio orau ddefnydd brig o 81 kW. Daliwch ati i ddiffodd i arbed hyd yn oed mwy o drydan!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£16,000 17,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

Harris Primary Academy Mayflower Staff

Harris Primary Academy Mayflower Pupils