Hartley Primary Academy

Primary Round Ash Way, Hartley, Longfield DA3 8BT

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,780 174 £376 n/a +2.4%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Nwy Wythnos ddiwethaf 643 135 £48.20 n/a +23%
Y llynedd 140,000 29,500 £10,500 dim -32%
Trydan data: 31 Ion 2023 - 26 Medi 2023. Nwy data: 18 Mai 2021 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 83 kWh o nwy gan gostio £6.20. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 5.6% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £420 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£3,500 9,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£730 2,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£630 510 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£690 1,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Hartley Primary Academy Pupils