Hastings High School

Secondary St Catherine's Close, Burbage, Hinckley, Leicestershire LE10 2QE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 4,340 251 £651 n/a -4.8%
Y llynedd 204,000 22,700 £30,600 £2,320 +2.7%
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,940 618 £88.30 n/a +1.3%
Y llynedd 394,000 82,800 £11,800 £389 n/a
Trydan data: 1 Hyd 2018 - 26 Medi 2023. Nwy data: 23 Chwe 2022 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 16 kW yn y gaeaf i 11 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £700 yn flynyddol.
Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 530 kWh o nwy gan gostio £16. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,900 3,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£1,100 7,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£560 3,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2021
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Gwe 1af Hyd 2021

Hastings High School Pupils