Heron Park Primary Academy

Primary Dallington Road, Eastbourne BN229EE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,790 244 £269 n/a +3.7%
Y llynedd 87,800 11,000 £13,200 £4,640 +3.4%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 219,000 46,100 £6,580 dim n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 22 Medi 2023. Nwy data: 28 Ebr 2022 - 25 Gorff 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

O Na! Mae defnydd cyfartalog trydan yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 8.8% o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Eich defnydd trydan wythnosol ar gyfartaledd yn ystod gwyliau'r Haf oedd 840 kWh o gymharu â770 kWh yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr haf.  
Beth allwch chi ei ddiffodd i arbed ynni yn ystod y gwyliau nesaf?
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,000 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £61 ac wedi cynhyrchu 180 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,100 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,800 4,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,000 7,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£4,600 5,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,100 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Heron Park Primary Academy Pupils