Highfields Spencer Academy

Primary Tutbury Avenue, Littleover, Derby, Derbyshire DE23 3UX

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,180 117 £178 n/a -6.5%
Y llynedd 59,100 9,830 £8,860 £4,530 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,460 307 £43.90 n/a +24%
Y llynedd 163,000 34,300 £4,900 £1,410 -9.7%
Trydan data: 1 Rhag 2021 - 28 Medi 2023. Nwy data: 11 Mai 2021 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 6.1 kW yn y gaeaf i 2.5 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £860 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,300 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £83 ac wedi cynhyrchu 270 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,300 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,100 7,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,100 3,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£4,500 5,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£230 1,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Highfields Spencer Academy Pupils