Highgate Primary School

Primary Heathcote Drive, Sileby, Loughborough LE12 7ND

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,540 312 £471 n/a -4.6%
Y llynedd 87,100 14,900 £26,200 £14,300 -4.1%
Nwy Wythnos ddiwethaf 457 95.9 £41.60 n/a +14%
Y llynedd 94,600 19,900 £3,790 dim n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 17 Medi 2023. Nwy data: 1 Medi 2022 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£4,900 3,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£610 3,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£8,900 5,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£14,000 8,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£290 1,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Highgate Primary School Pupils