Hilperton Primary School

Primary Newleaze, Hilperton, Trowbridge, Wiltshire BA14 7SB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 800 87.7 £193 n/a +7.4%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Nwy Wythnos ddiwethaf 628 132 £41.70 n/a -4.3%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Trydan data: 29 Ion 2023 - 1 Hyd 2023. Nwy data: 14 Ion 2023 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 7.4%, gan gostio £14 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Roedd defnydd nwy penwythnos diwethaf yn 0 kWh yn costio tua 0c. Da iawn i chi am leihau'r defnydd o wres ar y penwythnos!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£990 650 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£1,700 1,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£440 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal arolwg trafnidiaeth

Mer 19eg Ebr 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion yn cwrdd â staff y swyddfa i drafod eu rôl mewn arbed ynni

Maw 11eg Ebr 2023
2023
3 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion a staff yn gosod targed lleihau ynni

Iau 9fed Maw 2023

Started working towards an energy saving target

Iau 9fed Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Iau 9fed Maw 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Iau 12fed Ion 2023

Hilperton Primary School Pupils