Holmwood School

Infant Kensington Drive, Great Holm, Milton Keynes MK8 9AB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 914 87.4 £320 n/a +5.2%
Y llynedd 49,100 8,270 £14,400 £4,910 n/a
Trydan data: 27 Mai 2022 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 3 kW yn y gaeaf i 1.4 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £950 yn flynyddol.
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 5.2%, gan gostio £16 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,600 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,600 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£5,800 2,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,800 960 kg CO2
£7,800 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Gwe 10fed Maw 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Mer 1af Chwe 2023