Holy Rood Catholic Primary School

Primary Greenbank Road, Watford, Herts WD17 4FS

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf 802 168 £24.10 n/a 160%
Y llynedd 228,000 47,800 £6,840 dim -24%
Nwy data: 1 Mai 2019 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,100 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£55 380 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gwella eich rheolaeth thermostatig
£5,700 40,000 kg CO2
£1,000 Dysgu rhagor

Holy Rood Catholic Primary School Staff

Holy Rood Catholic Primary School Pupils