Hounsdown School

Secondary Hounsdown School, Jacobs Gutter Lane, Totton, Southampton SO40 9FT

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 5,800 569 £870 n/a +8.1%
Y llynedd Data ar gael o Sad 30 Medi 2023
Nwy Wythnos ddiwethaf 0 0 0c n/a +0.0%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Trydan data: 30 Medi 2022 - 25 Medi 2023. Nwy data: 22 Ion 2023 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 8.1%, gan gostio £65 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Mae defnydd trydan dros nos o 17 kW yn isel o gymharu ag ysgolion eraill gyda nifer tebyg o ddisgyblion sydd â llwyth sylfaenol o 25 kW.  Da iawn!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Trowch y gwres i lawr 1°C
£1,500 10,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Hounsdown School Pupils