Inverness High School

Secondary Inverness High School Montague Row Inverness IV3 5DZ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 5,170 1,030 £1,080 n/a -8.9%
Y llynedd 286,000 47,600 £44,100 £25,400 +0.8%
Nwy Wythnos ddiwethaf 13.1 2.75 39.20c n/a +100%
Y llynedd 366,000 76,900 £11,000 dim n/a
Trydan data: 1 Ion 2017 - 21 Medi 2023. Nwy data: 13 Medi 2022 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£6,300 5,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£3,900 27,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£18,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£35,000 27,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£12,000 9,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2019
1 weithred

Inverness High School joined Energy Sparks!

Iau 3ydd Hyd 2019

Inverness High School Pupils