Kenmore Primary School

Primary Kenmore by Aberfeldy PH15 2HL

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 79,200 14,300 £11,900 £11,100 -27%
Stôr-wresogyddion Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 34,800 5,330 £5,220 £4,410 +0.8%
Trydan data: 1 Awst 2018 - 1 Medi 2022. Stôr-wresogyddion data: 1 Awst 2018 - 1 Medi 2022. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Mae'r defnydd o stôr-wresogyddion wedi cynyddu £43 o gymharu ag y llynedd. Gwiriwch y rheolyddion i leihau gwastraff.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£9,200 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£6,000 7,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffoddwch stôr-wresogyddion mewn tywydd cynhesach
£810 780 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£3,200 3,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,600 2,400 kg CO2
£16,000 Dysgu rhagor

Kenmore Primary School Pupils