King Edward VII Upper School

Secondary Glossop Road, Sheffield, S10 2PW

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 9,360 1,070 £1,400 n/a +7.5%
Y llynedd 433,000 71,300 £65,000 £27,800 +4.3%
Trydan data: 1 Hyd 2015 - 2 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 7.5%, gan gostio £98 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 400 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £60 ac wedi cynhyrchu 65 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£3,800 4,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£28,000 31,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£3,300 3,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaen trydan
£13,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£11,000 13,000 kg CO2
£81,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2020
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Analyse your school's gas use

Iau 13eg Chwe 2020
2019
1 weithred

Dechreuwyd ymgyrch i gadw'r drysau a'r ffenestri ar gau pan fydd y gwres ymlaen

Sul 13eg Hyd 2019
2019
1 weithred

Newidiwyd tymheredd a osodwyd ar wres canolog

Llun 30ain Medi 2019
2019
1 weithred

King Edward VII Upper School joined Energy Sparks!

Iau 17eg Ion 2019

King Edward VII Upper School Staff

King Edward VII Upper School Pupils