Kington St Michael Primary School

Primary The Ridings, Kington St Michael, Chippenham, Wiltshire SN14 6JG

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 362 73.8 £87.30 n/a -0.9%
Y llynedd Data ar gael o Awst 2024
Nwy Wythnos ddiwethaf 260 54.6 £17.30 n/a +13%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Trydan data: 22 Awst 2023 - 22 Medi 2023. Nwy data: 14 Ion 2023 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Roedd defnydd nwy penwythnos diwethaf yn 0 kWh yn costio tua 0c. Da iawn i chi am leihau'r defnydd o wres ar y penwythnos!
Rheolydd thermostatig yr ysgol yn 0.83 yw rhagorol. Gwerth cyfartalog ar gyfer ysgolion yw 0.62 a gwerth perffaith yw 1.0. Po isaf yw'r gwerth o dan 1.0, y gwaethaf yw rheolaeth thermostatig yr ysgol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Trowch y gwres i lawr 1°C
£120 390 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Wedi cael archwiliad ynni

Llun 22ain Mai 2023

Kington St Michael Primary School Staff

Kington St Michael Primary School Pupils