Kinross High School

Secondary Loch Leven Community Campus, The Muirs, Kinross KY13 8FQ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 17,200 1,760 £4,130 n/a +3.3%
Y llynedd 790,000 130,000 £151,000 £108,000 -2.9%
Nwy Wythnos ddiwethaf 17,100 3,600 £719 n/a +38%
Y llynedd Data ar gael o Chwe 2024
Trydan data: 1 Awst 2018 - 26 Medi 2023. Nwy data: 9 Chwe 2023 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 800 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £150 ac wedi cynhyrchu 130 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 3,000 kWh o nwy gan gostio £130. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£33,000 23,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£140,000 93,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£61,000 42,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£39,000 27,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£39,000 28,000 kg CO2
£160,000 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Kinross High School Pupils