Knelston Primary School

Primary Knelston Primary School, Knelston, Gower, Swansea. SA31AR SA3 1AR

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 859 83.8 £318 n/a +2.2%
Y llynedd 40,800 6,670 £9,830 £6,000 +2.1%
Stôr-wresogyddion Wythnos ddiwethaf 114 11.5 £42.40 n/a +22%
Y llynedd 30,400 4,910 £5,060 £1,230 -33%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 26 Medi 2023. Stôr-wresogyddion data: 1 Medi 2018 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae'r tywydd yn cynhesu, diffoddwch eich gwres!
Mae'r stôr-wresyddion yn defnyddio 1,400 kWh yn rhedeg yn ystod gwyliau ysgol pan fo'r ysgol yn wag fel arfer. Mae hyn yn costio£330. Ar benwythnosau mae'r stôr-wresogyddion yn defnyddio 4,500 kWh sy'n costio £680. Gwiriwch yr amseryddion i arbed ynni.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£3,800 1,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£9,200 4,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£5,100 2,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,700 740 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffoddwch stôr-wresogyddion mewn tywydd cynhesach
£1,000 350 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Knelston Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Knelston Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council