Lacock Primary School

Primary High Street, Lacock, Chippenham, Wiltshire SN15 2LQ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 407 47 £97.60 n/a +0.5%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Nwy Wythnos ddiwethaf 0 0 0c n/a +0.0%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Trydan data: 29 Ion 2023 - 1 Hyd 2023. Nwy data: 14 Ion 2023 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 8.2% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £190 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
Roedd defnydd nwy penwythnos diwethaf yn 0 kWh yn costio tua 0c. Da iawn i chi am leihau'r defnydd o wres ar y penwythnos!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£230 150 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£1,000 700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£69 220 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gwella eich rheolaeth thermostatig
£89 280 kg CO2
£1,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Llun 13eg Maw 2023

Lacock Primary School Pupils