Leigh Academy Blackheath

Secondary Old Dover Road, Blackheath SE3 8SY

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 7,940 708 £1,670 n/a -23%
Y llynedd 347,000 50,500 £72,800 £29,900 +6.8%
Nwy Wythnos ddiwethaf 5,740 1,200 £430 n/a +128%
Y llynedd 703,000 148,000 £52,000 dim -16%
Trydan data: 27 Mai 2021 - 25 Medi 2023. Nwy data: 29 Mai 2021 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 17% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £6,100 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 23 kW yn y gaeaf i 15 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £4,900 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£10,000 29,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£30,000 24,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£2,500 7,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£11,000 8,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£16,000 13,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Leigh Academy Blackheath Pupils