Linton Village College

Secondary Cambridge Road Linton Cambridgeshire cb21 4jb

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 6,370 1,120 £956 n/a -8.2%
Y llynedd 492,000 76,700 £73,700 £43,000 -15%
Nwy Wythnos ddiwethaf 370 77.6 £11.10 n/a -17%
Y llynedd 251,000 52,700 £7,530 dim -8.9%
Trydan data: 1 Hyd 2020 - 19 Medi 2023. Nwy data: 11 Mai 2021 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£870 12,000 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£4,200 5,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£43,000 48,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£39,000 44,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,700 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Linton Village College Pupils