Little Horsted Primary School

Primary Lewes Road, Uckfield TN22 5TS

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 30,900 4,280 £4,630 £1,320 -21%
Nwy Wythnos ddiwethaf 0 0 0c n/a +0.0%
Y llynedd 75,600 15,900 £2,270 £459 +11%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 16 Awst 2023. Nwy data: 1 Medi 2018 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 2.3 kW yn y gaeaf i 1.3 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £41 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£620 750 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£950 6,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£1,100 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£300 2,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£320 370 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Little Horsted Primary School Staff

Little Horsted Primary School Pupils