Lodge Lane Infant School

Infant Lodge Lane, Old Catton, Norwich NR6 7HL

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 53,000 8,960 £7,950 £3,190 -7.4%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,040 218 £31.10 n/a -0.2%
Y llynedd 125,000 26,200 £3,740 £581 +3.7%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 19 Medi 2023. Nwy data: 1 Hyd 2019 - 28 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 17.8C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £39.
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 15%, gan gostio £20 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£780 5,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£64 890 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,200 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£1,800 2,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£370 2,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Lodge Lane Infant School Pupils