Long Field Spencer Academy

Secondary Ambleside Way, Melton Mowbray, Leicestershire LE13 0BN

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 7,410 736 £1,110 n/a -2.3%
Y llynedd 375,000 62,300 £56,300 £25,300 -5.9%
Trydan data: 1 Rhag 2020 - 28 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 28 kW yn y gaeaf i 15 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £7,000 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 410 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £62 ac wedi cynhyrchu 69 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£3,100 3,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£25,000 28,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£8,500 9,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£12,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£9,300 11,000 kg CO2
£68,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Wedi cael archwiliad ynni

Mer 28ain Meh 2023

Long Field Spencer Academy Pupils