Long Furlong Primary School

Primary Boulter Drive, Abingdon, Oxfordshire OX14 1XP

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 831 30.1 £316 n/a +8.8%
Y llynedd 38,800 2,680 £9,400 dim -11%
Nwy Wythnos ddiwethaf 254 53.4 £20.30 n/a +16%
Y llynedd 106,000 22,300 £3,810 dim +20%
Trydan data: 2 Awst 2016 - 27 Medi 2023. Nwy data: 10 Ion 2020 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 8.8%, gan gostio £26 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 2.4 kW yn y gaeaf i 1.1 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £840 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,200 550 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£740 2,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£550 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2020
4 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Penodi monitoriaid ynni disgyblion ym mhob dosbarth

Iau 13eg Chwe 2020

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Iau 13eg Chwe 2020

Cwblhawyd gweithgaredd: Monitro a yw drysau a ffenestri allanol ar gau yn ystod tywydd oer

Iau 13eg Chwe 2020

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal cystadleuaeth diffodd goleuadau ysgol gyfan

Iau 13eg Chwe 2020
2019
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cyflwyno system wobrwyo effeithlonrwydd ynni

Maw 3ydd Rhag 2019

Cwblhawyd gweithgaredd: Governors discuss energy efficiency in Governors' meeting

Maw 3ydd Rhag 2019
2019
1 weithred

Long Furlong Primary School joined Energy Sparks!

Iau 9fed Mai 2019

Long Furlong Primary School Staff

Long Furlong Primary School Pupils