Madley Brook Primary School

Primary Cedar Drive, Witney, Oxfordshire OX28 1AR

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 144,000 24,200 £21,600 £13,900 n/a
Trydan data: 1 Rhag 2021 - 27 Awst 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

O Na! Mae defnydd cyfartalog trydan yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 13% o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Eich defnydd trydan wythnosol ar gyfartaledd yn ystod gwyliau'r Haf oedd 2,100 kWh o gymharu â1,900 kWh yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr haf.  
Beth allwch chi ei ddiffodd i arbed ynni yn ystod y gwyliau nesaf?
Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,400 2,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£14,000 16,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£13,000 15,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£4,500 5,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£3,700 4,400 kg CO2
£28,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Sul 1af Ion 2023

Madley Brook Primary School Staff

Madley Brook Primary School Pupils