Marleigh Primary Academy

Primary Marleigh Primary Academy Marleigh Avenue Cambridge CB58BG

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,620 192 £244 n/a -3.0%
Y llynedd 69,300 11,500 £10,400 dim n/a
Trydan data: 24 Meh 2022 - 30 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 29% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £1,300 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
Y defnydd trydan brig y llynedd oedd 23 kW. Mae gan yr ysgolion o faint tebyg sy'n perfformio orau ddefnydd brig o 37 kW. Daliwch ati i ddiffodd i arbed hyd yn oed mwy o drydan!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,200 2,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,800 2,300 kg CO2
£16,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Cewch gyngor arbenigol ar osod paneli solar

Llun 18fed Gorff 2022

Marleigh Primary Academy Pupils