Mascalls Academy

Secondary Maidstone Road, Paddock Wood, Tonbridge, Kent TN12 6LT

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 12,800 2,530 £2,690 n/a +0.5%
Y llynedd 531,000 90,000 £111,000 £49,700 -11%
Nwy Wythnos ddiwethaf 8,000 1,680 £600 n/a +14%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Trydan data: 1 Medi 2018 - 17 Medi 2023. Nwy data: 23 Ion 2023 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 960 kWh o nwy gan gostio £72. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!
Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 17.7C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £1,800.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£640 3,600 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£50,000 41,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£50,000 41,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£19,000 16,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£2,600 7,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Mascalls Academy Pupils