Mere Primary School

Primary Mere Primary School, Springfield Road, Mere BA12 6EW

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 958 192 £230 n/a -4.9%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Trydan data: 29 Ion 2023 - 20 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,600 1,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,800 1,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
4 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Creu arddangosfa arbed ynni

Maw 27ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynllunio a chynnal ymgyrch i ddiffodd goleuadau a defnyddio golau naturiol ar ddiwrnodau heulog

Maw 27ain Meh 2023

Gwiethredwyd y modd segur ar gyfrifiaduron

Llun 12fed Meh 2023

Wedi datgan Argyfwng Hinsawdd

Maw 6ed Meh 2023
2023
6 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Ymgyrchu dros ddiwrnod di-gig o ginio ysgol

Gwe 26ain Mai 2023

Hanner tymor - amser i ddiffodd

Gwe 26ain Mai 2023

Gosodwyd goleuadau gyda synwyryddion deiliadaeth

Gwe 26ain Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Archwiliad ynni o geginau'r ysgol

Maw 16eg Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Archwiliad ynni o geginau'r ysgol

Maw 16eg Mai 2023

Diffoddwyd y goleuadau ar ddiwrnodau heulog

Llun 15fed Mai 2023

Mere Primary School Pupils