Middle Street Primary School

Primary 36-37 Middle Street, Brighton BN1 1AL

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf 658 138 £26.30 n/a +4.0%
Y llynedd 125,000 26,300 £3,910 £397 -15%
Nwy data: 1 Hyd 2020 - 17 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd nwy!
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 670 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £21 ac wedi cynhyrchu 140 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Roedd defnydd nwy penwythnos diwethaf yn 0 kWh yn costio tua 0c. Da iawn i chi am leihau'r defnydd o wres ar y penwythnos!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£630 3,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£700 4,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£280 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Sad 1af Ebr 2023

Middle Street Primary School Staff

Middle Street Primary School Pupils