Milestone Academy

Special Ash Road, New Ash Green DA3 8JZ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 5,120 1,030 £1,080 n/a -2.0%
Y llynedd 280,000 46,800 £58,600 £46,700 -10%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 750,000 157,000 £54,500 £16,700 n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 17 Medi 2023. Nwy data: 11 Tach 2021 - 24 Awst 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£47,000 37,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£15,000 44,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£12,000 9,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£20,000 57,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaen trydan
£15,000 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Milestone Academy Pupils