Milton of Leys Primary School

Primary Milton of Leys Primary School IV2 6HF

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 4,070 340 £850 n/a +32%
Y llynedd 202,000 27,500 £30,700 £21,400 +18%
Trydan data: 1 Ion 2017 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 32%, gan gostio £210 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 18 kW yn y gaeaf i 10 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,600 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£10,000 8,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£30,000 24,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£18,000 15,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£8,700 6,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2019
1 weithred

Milton of Leys Primary School joined Energy Sparks!

Gwe 20fed Rhag 2019

Milton of Leys Primary School Staff

Milton of Leys Primary School Pupils