Model Church In Wales School

Primary College Road Carmarthen SA31 3EQ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,490 228 £1,040 n/a +2.2%
Y llynedd Data ar gael o Mer 18 Hyd 2023
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,300 272 £119 n/a +9.9%
Y llynedd Data ar gael o Medi 2024
Trydan data: 18 Hyd 2022 - 26 Medi 2023. Nwy data: 5 Medi 2023 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 2.2%, gan gostio £23 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 6.4% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £1,900 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,400 600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£21,000 8,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Model Church In Wales School Staff

Model Church In Wales School Pupils