Mossbrook School

Special Bochum Parkway, Sheffield S8 8JR

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,550 509 £382 n/a +10%
Y llynedd 110,000 18,200 £16,500 £12,900 -9.8%
Nwy Wythnos ddiwethaf 5,960 1,250 £179 n/a +46%
Y llynedd 660,000 139,000 £19,800 £12,300 +13%
Trydan data: 1 Hyd 2016 - 21 Medi 2023. Nwy data: 13 Ebr 2021 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£1,700 24,000 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£13,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£5,700 40,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£5,800 41,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,400 2,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2019
1 weithred

Mossbrook School joined Energy Sparks!

Mer 22ain Mai 2019

Mossbrook School Pupils