Moulsecoomb Primary school

Primary Moulsecoomb Primary School The Highway BN2 4PA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,450 124 £348 n/a -5.1%
Y llynedd 69,600 8,890 £12,900 £7,280 -6.1%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,500 316 £60.10 n/a -23%
Y llynedd Data ar gael o Rhag 2023
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 2 Hyd 2023. Nwy data: 12 Rhag 2022 - 30 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 230 kWh o nwy gan gostio £9.40. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!
Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 17.4C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £46.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£85 890 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£4,300 3,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£9,400 6,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£5,900 4,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£800 4,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Moulsecoomb Primary school Pupils