New Earswick Primary School

Mae Sbarcynni yn prosesu holl ddata'r ysgol hon i ddarparu dadansoddiad heddiw

Unwaith y byddwn wedi gorffen, byddwn yn eich ailgyfeirio at ddangosfwrdd yr ysgol

Wrthi'n llwytho...
Mae'n ddrwg gennym, rydym yn cael trafferth prosesu eich data ynni heddiw. Rhowch gynnig arall arni'n nes ymlaen neu, os bydd yn parhau i ddigwydd,cysylltwch â ni